Prijava 2017-06-19T07:33:31+00:00

PRIJAVA

× Uspješno si se prijavio/prijavila za Coca-Colin program osnaživanja mladih.
Lični podaci
Kako ste saznali za ovaj projekat?
Vidjela/vidio bilboard
Facebook stranica
Dnevni avaz
EuroBlic
Nezavisne novine
Avaz.ba
Mondo.ba
Banjaluka.com
Hocu.ba
Na birou
Na fakultetu
Od organizacije čiji sam član
Od prijatelja
Da li ste član nekog od navedenih Udruženja?
Kali Sara
Udruženje Down Sy i mi
Udruženje Život sa Down sindromom
Studentsko udruženje
Drugo
Otvorena pitanja
Kažite nam nešto o sebi kako bismo Vas bolje upoznali
Šta biste rekli o sebi nekome koga prvi put upoznajete?
Da li imate neku želju koju želite da ostvarite? Koju?
Šta Vam nedostaje da biste ostvarili tu želju?
Šta Vas motiviše?
Da li volontirate? Ako da, kažite nam nešto više o tome.
Šta očekujete od učešća u projektu? / Šta biste željeli naučiti?
Da li ste prethodno učestvovali u sličnim projektima?
Na koje vještine ste ponosni?
Koje vještine biste željeli razvijati?
Navedite postignuće kojim se ponosite.
Dodaci
Motivaciono pismo
CV
Rad kojim se želite predstaviti (nije obavezno)
Potvrđujem da su svi uneseni podaci tačni i potpuni
Saglasan/na sam da organizator projekta može obrađivati podatke o mojoj ličnosti sadržane u ovom formularu isključivo za potrebe organizovanja i sprovođenja ovog projekta, te da ih za druge svrhe ne moze obrađivati.