FAQ 2018-02-27T14:59:23+00:00

FAQ

Program se provodi kroz trodnevne edukativne radionice i polaznici imaju priliku da sa certifikovanim stručnjacima unaprijede svoje znanje i vještine u brojnim oblastima.
Program će od kraja marta do kraja septembra pohađati 500 mladih ljudi u sljedećim gradovima: Sarajevo (26. – 28.3.) Banja Luka (2. – 4.4.), Mostar (16. – 18.4.), Livno (7. – 9.5.), Tuzla (21. – 23.5.), Bihać (4. – 6.6.), Brčko (3. – 5.9.), Trebinje (10. – 12.9.), Istočno Sarajevo (17. – 19.9.), Zenica (24. – 26.9.)
Na program se mogu prijaviti i kandidati iz drugih gradova. Troškove smještaja i prevoza u takvim slučajevima snose polaznici.
Prisustvo je obavezno. Samo polaznici koji prisustvuju na svim radionicama i predavanjima dobijaju potvrdu o završenoj obuci.
Program Coca-Colina podrška mladima u BiH namijenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina, svih nivoa obrazovanja, sa fokusom na nezaposlene, mlade koji su završili školovanje.

Program je namijenjen kandidatima koji:

 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nisu zaposleni
 • Ne učestvuju u drugim progamima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine s ciljem lakšeg pronalaženja posla
Kandidati se prijavljuju za učešće na programu na stranici Prijavi se i preko partnerskih organizacija.
Nakon obrade prijava za određeni grad pozivamo prijavljene koji ispunjavaju uslove nekoliko dana uoči početka radionice radi potvrde učešća.

Program obuhvata edukaciju na više tema:

 • Radionica životnih vještina
 • Samorazumijevanje i samorazvoj
 • Interakcija i umrežavanje
 • Uspješna komunikacija
 • Kako napisati cv kad nemaš radno iskustvo
 • Upravljanje projektima
 • Kako lakše do posla
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje vremenom
 • Poslovno planiranje
 • Pregovaračke vještine
 • Finansijska pismenost
 • Prodajne vještine
Polaznici će dobiti priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.
Predavači su stručnjaci sa velikim profesionalnim iskustvom u oblasti edukacije, a neki od njih su i uposlenici u kompaniji Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.
Program je u potpunosti besplatan.
Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu o završenoj obuci koji izdaje Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.
Programom nije predviđeno testiranje, ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine, no zaposlenje nije zagarantovano. Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla.
Sva pitanja možete uputiti putem e-maila.