FAQ 2017-07-21T07:14:59+00:00

FAQ

Program se provodi kroz četverodnevne edukativne radionice i polaznici imaju priliku da sa certificiranim stručnjacima unaprijede svoje znanje i vještine u brojnim oblastima.
Sarajevo (Networks, Skenderpašina 1)
1. grupa: 4. – 7.9.2017.
2. grupa: 11. – 14.9.2017.

Banja Luka (SEC – Socijalno edukativni centar, Dr. Mladena Stojanovića 6)
1. grupa: 18. – 21.9.2017.
2. grupa: 25. – 28.9.2017.

U 2017. godini program se provodi samo u navedenim gradovima.
Na program se mogu prijaviti i kandidati iz drugih gradova. Troškove smještaja i prevoza u takvim slučajevima snose polaznici.
Radionice traju po četiri dana po grupi, u periodu od 8:30 do 17:30.

Svaka grupa dobiće svoju četverodnevnu dozu znanja.

1. dan posvećen je razvoju ličnih vještina (razumijevanju, komunikaciji, povezivanju…)

2., 3. i 4. dan su za razvoj poslovnih vještina (kako napisati biografiju kad nemaš radnog iskustva, kako efikasno upravljati vremenom, dobro poslovno planiranje, finansijska pismenost, razvoj pregovaračkih i prodajnih vještina…)

Prisustvo je obavezno. Samo kandidati koji prisustvuju na svim radionicama i predavanjima dobijaju potvrdu o završenoj obuci.
Program će obuhvatiti 200 mladih, odnosno po 100 mladih iz regija Banjaluke i Sarajeva.
Program Coca-Colina podrška mladima u BiH namijenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina, svih nivoa obrazovanja, sa fokusom na nezaposlene, mlade koji su završili školovanje, i ranjive grupe mladih.

Program je namijenjen kandidatima koji:

 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nisu zaposleni
 • Ne učestvuju u drugim progamima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine s ciljem lakšeg pronalaženja posla

Kandidati se prijavljuju za učešće na programu na stranici Prijavi se i preko partnerskih organizacija.

Stručni tim će obaviti selekciju i odabrati kandidate koji će ući u uži izbor. Nakon odabira potencijalnih polaznika, koji ispunjavaju formalne uslove, slijede intervjui, i finalna odluka: odabir 200 kandidata koji će biti dio prve godine realizacije projekta.

Program obuhvata edukaciju na više tema:

 • Radionica životnih vještina
 • Samorazumijevanje i samorazvoj
 • Interakcija i umrežavanje
 • Uspješna komunikacija
 • Kako napisati cv kad nemaš radno iskustvo
 • Upravljanje projektima
 • Kako lakše do posla
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje vremenom
 • Poslovno planiranje
 • Pregovaračke vještine
 • Finansijska pismenost
 • Prodajne vještine
Polaznici će dobiti priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.
Predavači su stručnjaci sa velikim profesionalnim iskustvom u oblasti edukacije, a neki od njih su i uposlenici u kompaniji Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.
Program je u potpunosti besplatan.

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu o završenoj obuci koju izdaje Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.

Programom nije predviđeno testiranje, ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine. Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla.