Coca-Colina podrška mladima 2017

Prva sedmica programa #CocaColinaPodrskaMladima

Pedeset mladih ljudi je prošlo program Coca-Coline podrške mladima i radilo na razvijanju ličnih vještina, a potom su se posvetili intenzivnim obukama za razvoj poslovnih vještina. Program je osmišljen tako da ponudi sinergijski efekt teoretskih znanja dopunjenih praktičnim vježbama, koje u saradnji s odličnim predavačima realizuju iskusni mentori iz svih sektora Coca-Colinog sistema, koji time daju volontersku podršku projektu.

Druga sedmica programa #CocaColinaPodrskaMladima

I druga grupa od pedeset mladih ljudi je prošla program Coca-Coline podrške mladima i radila na razvijanju ličnih vještina, a potom su se posvetili intenzivnim obukama za razvoj poslovnih vještina. Program je osmišljen tako da ponudi sinergijski efekt teoretskih znanja dopunjenih praktičnim vježbama, koje u saradnji s odličnim predavačima realizuju iskusni mentori iz svih sektora Coca-Colinog sistema, koji time daju volontersku podršku projektu.

Treća sedmica programa #CocaColinaPodrskaMladima

Polaznici programa Coca-Colina podrška mladima u Banjaluci su u okviru projekta razvijali lične i profesionalne vještine koji će im koristiti na putu za bolju budućnost. Savladana su znanja i iskustva od ključnog značaja u potrazi za poslom i pri tome stečena divna prijateljstva.

Četvrta sedmica programa #CocaColinaPodrskaMladima

Protekle četiri sedmice polaznici su učili i marljivo radili na razvijanju ličnih i poslovnih vještina, a sa ciljem dodatnog ličnog razvoja i usavršavanja te povećanja konkurentnosti na tržištu rada. ​200 polaznika u Sarajevu i Banjaluci su imali priliku da kroz konkretne primjere i interaktivne vježbe sa predavačima nauče šta je to poslovno planiranje, biznis plan, kako da rasporede budžet i vode projekt ali i kako da svoj proizvod i sebe predstave te prodaju na najbolji način. Više od 30 uposlenika Coca-Cole HBC B-H Sarajevo je volonterski učestvovalo u ovom programu kroz koji su razmijenili svoja lična i iskustva iz prakse. Hvala svim polaznicima na sjajnoj atmosferi i aktivnom učešću tokom svih ovih dana.

2017-10-03T18:23:06+00:00